A Must See for Photographers

เป็นสารคดีที่เยี่ยมมาก ที่บีบีซีรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของการถ่ายภาพ มี 6 ตอนค่ะ

*** Note*** Somehow, the embed codes keep reverting to different episodes, if you run into such problem, click the link below the embedded movie or click on the links under the photos.***

***หมายเหตุ: วีดีโอที่แปะ โค้ดมันเหมือนจะกลับไปกลับมาที่ตอนที่ไม่ใช่ตามที่แปะนะคะ ถ้าเกิดปัญหานั้น ให้คลิกที่ลิงค์ใต้ภาพ หรือ ใต้วีดีโอ มันจะไปที่ตอนที่ถูกต้องค่ะ ***

ตอนที่ 1
1800-1914: Fixing the Shadows
The Genius of Photography
Episode 1 of 6

Documentary series exploring the history of photography – from daguerreotype to digital, from portraits to photo-journalism, from art to advertising.
This edition begins by looking at how the problem of ‘fixing the shadows’ was solved by two rival methods in 1839, paving the way for the practical application of what had previously been an abstract idea. It goes on to tell the story of the inventions of photography and how it became an integral part of the modern world.

André Kertész, Meudon, 1928 – Source: The Thing Itself

For Apple Device, if you can’t see the embed video, click here to watch

ตอนที่ 2
1918-1945: Documents for Artists
The Genius of Photography
Episode 2 of 6

Documentary series exploring the history of photography, from daguerreotype to digital, from portraits to photojournalism, from art to advertising.

In the decades following World War I, photography was the central medium of the age. ‘Anyone who fails to understand photography,’ said the Hungarian artist and photographer Lazlo Moholy-Nagy, ‘will be one of the illiterates of the future.’ Precise, objective, rational and apparently machine-like, it was used to promote the radical utopia of the Soviet Union and to bring order and clarity to the chaos of Weimar Germany.

While some prized photography for its machine-like qualities, others used it to explore the irrational and the surreal, photography’s natural environment. The work of the greatest and most influential modern photographers – including Alexander Rodchenko, August Sander, Man Ray, Eugene Atget, Walker Evans and Bill Brandt – is examined in detail.

With contributions from Martin Parr, Mark Haworth-Booth, and Berndt and Hilla Becher.

Glass tears – Man Ray

For Apple Device – Click Link to Watch

The First World War marked the triumph of the machine over the merely human. The high explosives, the machine guns, the tanks and planes exposed the fallibility of humanity just as much as the folly of war had done. When the war ended people wanted to become more machine-like. Houses became machines for living; writers became engineers of the human soul; chorus lines were fine-tuned like precision instruments; and the rich and famous took on the sheen and style of sleek sports cars.
In the age of the machine, photography was seen as a machine-like process manufacturing objective truths purged of subjectivity and emotion. But, for Man Ray, the camera was not a machine for making documents but an instrument for exploring dreams, desires and the medium’s unconscious mind.
“He was such a natural maverick in the photographic medium that he almost effortlessly discovered all these ways to be a photographer that no one had thought of before. And they were so perfectly in tune with the moment of Dadaism and Surrealism. All these things like making photographs in the darkroom just by sprinkling and scattering interesting objects on photographic paper and then just switching the light on very briefly to allow these objects to imprint themselves on the paper and then just developing it out, no camera involved. He discovers the solarisation process inadvertently, in the late 1920s, and he makes people look as though their faces are of aluminium. They become sort of sleek and metallic like the mascots on the front of those rather swish, fast cars. They become these super-people, also slightly inhuman, slightly robotic.” (Mark Haworth-Booth, Photo-historian)
Extract from ‘Documents for Artists’, Genius of Photography (Wall to Wall)

 

ตอนที่ 3
Right Place, Right Time
The Genius of PhotographyEpisode 3 of 6

Documentary series exploring the history of photography – from daguerreotype to digital, from portraits to photo-journalism, from art to advertising.

‘Being in the right place at the right time’; ‘the decisive moment’; ‘getting in close’ – in the popular imagination, this is photography at its best, a medium that makes viewers eyewitnesses to the moments when history is made. Just how good is photography at making sense of what it records? Is getting in close always better than standing back, and how decisive are the moments that photographers risk their necks to capture?

Set against the backdrop of the Second World War and its aftermath, this episode examines how photographers dealt with dramatic and tragic events like D-Day, the Holocaust and Hiroshima, and the questions their often extraordinary pictures raise about history as seen through the viewfinder. With contributions from Magnum legends Philip Jones-Griffiths and Susan Meiselas, soldier-lensman Tony Vaccaro, 9/11 photographer Joel Meyerowitz, and broadcaster Jon Snow.

 

One of the famous photos of Henri Cartier Bresson – Example of “Decisive Moment”

For Apple Device – Click Link to Watch

ตอนที่  4
Paper Movies
The Genius of PhotographyEpisode 4 of 6

Documentary series exploring the history of photography – from daguerreotype to digital, from portraits to photo-journalism, from art to advertising. The three decades from the late 1950s onwards were the golden age of photographic journeys, from the road movies of Robert Frank to the grainy street dramas of William Klein, and marks the moment when colour photography became a serious medium for the artistically-ambitious photographer. Includes interviews with Klein, Robert Adams, Joel Sternfeld.

Weegee the Famous, Their First Murder – Source: The Thing itself

For Apple Device, Click here to watch

ตอนที่ 5
We Are Family
The Genius of PhotographyEpisode 5 of 6

Documentary series exploring the history of photography, from daguerreotype to digital, from portraits to photo-journalism, from art to advertising.

How the medium translates personal relationships into photographic ones, when strangers, celebrities, lovers and children get fed to the camera. Plus, what happens when photographers turn their cameras on themselves – what they choose to reveal and what do they try to conceal?

Sally Mann, Jessie Bites, 1985.
แปะวีดีโอไม่ได้ ตามลิงค์ไปดูตรงนี้นะคะ
Watch from here.

ตอนที่ 6
Snap Judgements
The Genius of PhotographyEpisode 6 of 6

Documentary series exploring the history of photography, from daguerreotype to digital, from portraits to photo-journalism, from art to advertising.

A look at the current state of the art, from a three-million-dollar Edward Steichen print to the estimated 29 billion photographs taken in 2006 by phone cameras alone, as well as the impact of digital post-production techniques that make anything possible, and the rediscovery of techniques which take photography back to the 19th century.

Andreas Gursky, 99 cent, 1999 – source: the Thing Itself
For Apple Device, Click Here to Watch