From Liberty to Abundance

“From Liberty to Abundance” – จากอิสรภาพสู่ความสมบูรณ์พูนสุข
Are we in the midst of the “Fatal Sequence”?

วันหนึ่งได้เข้าไปที่ร้านขายของชำในเมืองเล็กๆ เมืองนึง ตอนที่ถ่ายมานึกถึงว่าภาพนี้ช่างมีอารมณ์ยุคบริโภคนิยมของเราเสียเหลือเกิน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนภาพสแน้ปช้อตร่วมสมัยเช่นกัน — พอดีไปอ่านคำบรรยายภาพกระป๋องซุปแคมป์เบล ของ แอนดี้ วาฮอล (Andy Warhol) แล้วสะดุดใจกับคำว่า “complacent abundance” — “ความสมบูรณ์พูนสุขจนลืมตัว” เข้า แล้วพอค้นอีกก็เจอคำนิยามของ “วงจรอุบาทว์” นี้ซึ่งโดนใจเสียจริง — พวกเรากำลังอยู่ในวิถีของวงจรอุบาทว์นี้หรือไม่ ลองถามตัวเองดู

“The historical cycle seems to be: From bondage to spiritual faith; from spiritual faith to courage; from courage to liberty; from liberty abundance; from abundance to selfishness; from selfishness to apathy; from apathy to dependency; and from dependency to bondage once more.” – The Fatal Sequence by Alexander Fraser Tytler

“วัฐจักรในประวัติศาสตร์ดูจะเป็นไปตามนี้ – จากพันธนาการสู่ความศรัทธา – จากความศรัทธาสู่ความกล้าหาญ-จากความกล้าหาญสู่อิสรภาพ-จากอิสรภาพสู่ความสมบูรณ์พูนสุข- จากความสมบูรณ์พูนสุขสู่ความเห็นแก่ตัว-จากความเห็นแก่ตัวสู่ความไม่แยแส-จากความไม่แยแสสู่การพึ่งพิง-แล้วจากการพึ่งพิงก็ต้องกลับสู่พันธนาการอีกครั้งหนึ่ง” –”วงจรอุบาทว์ – The Fatal Sequence by อเล็กซานเดอร์ เฟรเซอร์ ไทท์เลอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *